PRZEDSIĘBIORSTWO "WITMED S.C. Sikora-Wita Monika, Wita Krystian
Ul Armii Krajowej 65
40-671 Katowice
NIP 954-261-70-78

zrealizowało projekt pn.: "Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez uruchomienie wysoko specjalistycznych usług medycznych (m.in. kardiologii i kardiochirurgii) na terenie Katowic w wyniku zakupu sprzętu medycznego"


Umowa UDA-RPSL-01.02.01-00-061/08-01
Wartość projektu: 347.225,00
Wartość dofinansowania: 146.772,01


"Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 "
"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna dopowiedź na realne potrzeby"
Smiley face
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl